Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí podnikania

Každý podnikateľský subjekt má povinnosť oznámiť obci začatie podnikania.

Potrebné doklady:

– žiadosť žiadateľa
– oprávnenie na podnikanie
– uvedie predajný resp. prevádzkový čas podnikania
– pri začínajúcich podnikateľských subjektoch sa vyžaduje kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu s presným uvedením o aký účel užívania stavby, resp. podnikania sa jedná.


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku